Reklamace

 

  Místo a způsob uplatnění reklamace

 

  1. Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci zboží online prostřednictvím reklamačního formuláře dodavatele uvedeného na webových stránkách: https://stgabriel.cz/reklamace/ a to vždy a pouze do 24 h od převzetí zboží. Zákazník je také oprávněn uplatnit reklamaci v okamžiku převzetí zboží od pověřeného zaměstnance St. Gabriel s.r.o. V tomto případě je zákazník povinen reklamované zboží vrátit a předat na místě zaměstnanci St. Gabriel s.r.o., okamžitě po převzetí a zjištění vad kvality. Druh reklamovaného zboží a počet kusů musí být jasně uveden na originální faktuře s čitelným podpisem zákazníka, kterou zaměstnanec St. Gabriel s.r.o. předá pověřené osobě firmy St. Gabriel s.r.o., odpovědné za veškeré reklamace.
  2. V reklamačním formuláři je zákazník povinen vyplnit veškerá povinná pole, mezi něž patří: kód zákazníka, emailová adresa, IČO, telefonní kontakt, číslo faktury, druh zboží, počet kusů a důvod reklamace. V případě reklamace kvality zboží je zákazník rovněž povinen do reklamačního formuláře vložit zřetelně viditelnou fotografii reklamovaného zboží. Reklamace dodaného a nedodaného zboží je možná uplatnit pouze s podepsanou originální fakturou k danému zboží, které si je zákazník povinen zkontrolovat na místě dodání s pověřeným zaměstnancem St.Gabriel s.r.o. Bez podepsané faktury, nebude tato reklamace uznána. Reklamace kvality B1 neuznáváme.